Eğitimler

Yaygın Eğitim Akademisi

Merhaba!

Yeni programımız ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır!

 

Program Tanımı:

“Yaygın Eğitim Akademisi” Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından yürütülen ve kâr amacı gütmeyen bir programdır.

Program, Türkiye’de yaşayan, gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan gönüllülerin ve gençlik çalışanlarının yaygın eğitim hakkında bilgi edinmesi, yaygın eğitim metotlarının eğitim, seminer, atölye çalışması vb. gençlik faaliyetlerinde kullanmasının özendirilmesi, simülasyonların tasarlanması ve sonunda bir yaygın eğitim el kitapçığının oluşturulması amaçlamaktadır.

Kısa vadede program katılımcıların yaygın eğitim alanında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirken, uzun program Türkiye’de yaygın eğitimin tanınırlığının ve gençlik faaliyetlerinde yaygın eğitiminin kullanılmasının özendirilmesinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Program kapsamında katılımcılar yeni yaygın eğitim metotları geliştirecek, var olan uygulamaları gözlemleyecek ve bunları günlük gençlik faaliyetlerinde kullanacaktır. Bu sayede gençlik alanında hak temelli çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar dezavantajlılara erişim konusunda yeni metotlar ile dâhil edici bir yaklaşım sergileyecektir.

 

Faaliyet Yeri:

Program online olarak yürütülecek olup, program sonunda İstanbul’da bir günlük bir etkinlik ile son bulacaktır. Bu bir günlük etkinlikte program boyunca katılımcıların öğrenme süreçleri değerlendirilirken, geliştirilen yeni metotlar paylaşılacaktır.

Online faaliyet günleri ve İstanbul’da gerçekleşecek toplantı günü katılımcılar seçildikten sonra katılımcılar ve organizasyon ekibi tarafından belirlenecektir.

 

Faaliyet Takvimi:

Program kapsamında yapılacak online toplantılar ihtiyaca göre haftada 4-8 saat arasında sürecektir. Toplamda tüm online eğitimler 6 hafta sürecek olup program sonunda İstanbul’da sonuç ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Program içerik hazırlığının yapılması 30 Mayıs 2017
Katılımcı çağrısının yayınlanması 1 Haziran 2017
Katılımcı çağrısının kapanışı 10 Haziran 2017
Katılımcı seçim sonuçlarının duyurulması 15 Haziran 2017
İlk online toplantı tarihi 3 Temmuz 2017
Son online eğitim tarihi 20 Ağustos 2017
Değerlendirme ve sonuç toplantısı 5-7 Eylül 2017
Sonuçların yaygınlaştırılması Eylül-Kasım 2017
Mentörlük desteği Eylül-Kasım 2017

 

Programın içerik ve amaçları

– Katılımcılar farklı türlerde yaygın eğitim metotlarını görecek, gözlemleyecek, hissedecek ve deneyimleyecektir. Bu sayede iyi örnekleri görecekler.

– Yaygın eğitimin sivil alandaki rolünü ve algısını analiz edecekler.

– Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası öğrenmeyi desteklemek için yaygın eğitim yöntem ve yaklaşımlarını anlayacaklar.

– Yaygın eğitim alanında gençlere yönelik tüketici yaklaşımlara karşı mücadele edecek ve dezavantajlı gençlerin aktif katılımını sağlanması konusunda yeterlilik sahibi olacaklar.

– Farklı eğitim metotlarını (yaygın eğitim, örgün eğitim ve yaşayarak öğrenme) deneyimleyecek ve anlayış geliştirecek, bunun yanı sıra bu eğitim modellerindeki rollerin ve elementleri tanıyacaklar.

– Hak temelli gençlik çalışmaları alanındaki günlük uygulamaların yeniden gözden geçirecekler.

– Hak temelli çalışmalarda yaygın eğitimin katkıları ve etkilerini anlayacaklar.

NOT: Bu Program sayesinde katılımcılar arasında bir ağ kurma ortamı da sağlanmış olacak, böylece kurum ve kuruluşlar arasında tanışma ve işbirliği teşvik edilmiş olacaktır.

 

Beklenen Öğrenme Çıktıları:

Deneyimleme: farklı eğitim ortamları ve ayarlamaları, çeşitli yaygın eğitim metotlarının denenmesi (rol yapma, simülasyon oyunları, araştırmalar vb.),

Yansıtma: Metotlar ve etkileri üzerine yaygın eğitimin gücü ve sınırları kapsamında pedagojik bir süreç oluşturulması,

Aktarma: Gençlerle çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi ve bu yeterliliklerin parçası olunan sivil toplum örgütlerine aktarılması,

Paylaşım: Farklı algılamalar, mevcut durumlar ve deneyimlerin diğer katılımcılar ile paylaşılması,

Geliştirme: Yeni yaygın eğitim metotlarının geliştirilmesi ve program sonunda bu metotların 1 günlük toplantıda paylaşılması

 

Mentörlük:

Program kapsamında, tüm faaliyetler bittikten sonra programın eğitmenleri ve diğer eğitmenler tarafından 3 ay süre ile mentörlük desteği sağlanacaktır.

 

Sertifikasyon:

Program sonunda katılımcılara Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından bir sertifika verilecektir.

 

Finansal Detaylar:

Programa katılım tamamen ücretsiz olup, İstanbul’da gerçekleşecek olan bir günlük etkinlik için fon arayışımız devam etmektedir.

 

Program hakkında detayları program web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.nonformal.org