Gençlik Çalışmaları Derneği’ne Hoş geldiniz!

Gençler için alternatif bilgi, beceri ve tutum oluşturmak için buradayız!

Gençlik Çalışmaları Derneği (GENCA) kültürel, sanatsal ve spor faaliyetler aracılığı ile gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi, gençlerin bilgilendirilmesi, gençlik savunuculuğu yapılması, gençlik haklarının korunması, kollanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi; bu konuda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurup; uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve geliştirmek amacı ile 18 Temmuz 2014 tarihinde kurulmuştur.

GENCA; bağımsız, kar amacı gütmeyen, çevresel ve sosyal öncelikleri göz önünde bulundurarak ekonomik kalkınma yolunda pratik çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ile uygulama ve araştırmalar yaparak vatandaşlık bilincinin oluşturulması, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılması ve paylaşılan ortak toplum değerlerinin iş dünyası ve politika yapıcılar ile entegre yürümesi için çalışmalar yapmaktayız.

Derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal medya hesaplarımıza bir göz atabilir, ya da doğrudan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Amacımız

Bizim amacımız gençlerin kendilerine güvenen birer birey olması yolunda çalışmalar yapmaktır. Kendinden emin olan ve kendine güvenen gençler aynı zamanda sorumlu birer vatandaş olup, başarılı öğrenen, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan kişilerdir. Gençler gençlik çalışmaları sayesinde kendilerini güvende hissedecek, sağlıklı, aktif bireyler olacak, saygı görecek ve vatandaşlık konusunda da birer sorumlu bireyler olacaktır. Gençlerin bu vizyonunu gerçekleştirirken gençlik çalışmalarının önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz.

İlkelerimiz

  • Gençlerin benlik saygısı ve kendine güvenini oluşturmak;
  • Kişisel ve toplumsal ilişkileri yönetme yeteneklerini geliştirmek;
  • Değerli ve öğrenmeye zorlayıcı yeni deneyimler sunmak;
  • Gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlamak;
  • Gençlerin yeni karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak sağlayan bireysel kapasitelerinin geliştirmesini sağlamak;
Mehmet ÇETİNKAYA

Mehmet ÇETİNKAYA

President
Öykü OGULBALI

Öykü OGULBALI

Vice President
H. Şansel ÇABUK

H. Şansel ÇABUK

Secretary General
Ferdi KİBAR

Ferdi KİBAR

Finance Director
Hakan ÇOLAK

Hakan ÇOLAK

Logistic Coordinator
Özgür Nuri DEMİR

Özgür Nuri DEMİR

Trainer / Consultant
İ. Halil ÇETİNKAYA

İ. Halil ÇETİNKAYA

IT Coordinator
Gülşen TURNA

Gülşen TURNA

Expert Psychologist
Ümit YARDIM

Ümit YARDIM

Congress Coordinator
Orhan TAŞDOĞAN
Ahmet Mustafa DOĞAN

Ahmet Mustafa DOĞAN

Web Developer
Ümüt AÇAR

Ümüt AÇAR

Trainer
Hilmi SAZAK

Hilmi SAZAK

Mentor
Sena Nur ÖZKOL
Üveys DİNÇ

Üveys DİNÇ

Mentor
Yücel DUMAN

Yücel DUMAN

Event Coordinator
Alperen Bayram

Alperen Bayram

EVS Info Point
Erasmus+
Türkiye Ulusal Ajansı
Avrupa Konseyi
Gönüllü Veri Tabanı – Vopool
European Solidarity Corps
Hukuk Danışmanımız
Sivil Alan
insanhaklari.org