Uluslararası Etkinlikler

Avrupa Konseyi ile ortak düzenlenen çalışma oturumu “Making CANs” Fransa’da gerçekleştirildi

NHSM – MAKING COUNTER AND ALTERNATIVE NARRATIVES (We CANs) ÇALIŞMA OTURUMU 

STRAZBURG-FRANSA (23-30 EYLÜL 2018)

Avrupa Konseyi (Council of Europe) tarafından organize edilen Nefret Söylemine Hayır Hareketi (No Hate Speech Movement – NHSM) kampanyası kapsamında organize edilen ve Derneğimizin ortak olduğu Making CANs (Counter and Alternative Narratives) konulu çalışma oturumu (study session) 23-30 Eylül tarihleri arasında Strazburg/Fransa’da gerçekleştirildi. Denetleme Kurulu Başkanımız Ümit YARDIM, çalışma oturumunda derneğimizi ve Türkiye’yi temsil etti.

Nefret Söylemine Hayır Hareketi kampanyası 2013 yılında başlatılmış bir kampanya olup, uzun süredir Avrupa Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirilmekteydi. Avrupa Konseyi geçen sene itibariyle bu kampanyayı koordine etmeyeceğini belirttikten sonra kampanyanın nasıl sürdürüleceği konusunda çalışma oturumları gerçekleştirilmeye başlandı.

Bu çalışma oturumlarından birisi olan Making CANs, yani nefret söylemine karşı veya alternatif söylem yaratılmasıydı.

Avrupa Konseyi’nin Strasbourg’daki Gençlik Merkezinde yaygın eğitim metotları kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma oturumunda:

İlk gün katılımcılar arasındaki grup dinamiğinin artırılması amacıyla grup yapıcı oyunlarla başlanıldı. Çalışma oturumunun tanıtımı yapıldı ve katılımcıların bu projeden beklentileri alındı. Öğle arasından sonra Nefret söylemlerinin insan haklarını nasıl ihlal ettiği konusu üzerinde duruldu. Günün son oturumunda ise katılımcılar, alternatif söylem geliştirmesi için yerel şartların analiz edilmesine odaklandı. Her günün sonunda olduğu gibi ilk gün de katılımcılar yansıtma gruplarında ‘blob’larla günü değerlendirdi.

Youtube:

İkinci gün katılımcılar ‘insan hakları’ ve ‘insan hakları eğitimi’ konuları üzerine çalışma yaptı. Grup çalışmaları ve vaka çalışmasıyla konu üzerinde duruldu. Akabinde alternatif ve karşı söylem geliştirme üzerine olan ‘We CAN’ adlı kitap tanıtıldı. Öğleden sonra davetli konuşmacının katkısıyla “Alternatif ve Karşı Söylem”i anlama konulu çalışma yapıldı. Günün devamında alternatif ve karşı eylem yaratmak için konu başlıkları ve ilgi alanlarına göre katılımcılar gruplara ayrıldı. Gruplar alternatif ve karşı söylem oluşturmanın 4 aşamasını uygulayarak tecrübe etti.

Youtube:

Üçüncü gün katılımcılar güne proje fikirleri için beyin fırtınası yaparak başladı. Ortaya atılan fikirler diğer katılımcılarla paylaşıldı. Benzer konuda çalışma yapmak isteyen kişiler bir araya gelerek çalışmalarının genel hatları üzerinde konuştu. Bir sonraki oturumda davetli konuşmacı Avrupa Gençlik Vakfı’nı (European Youth Foundation) tanıttı. Öğle arasını Strazburg’un yeşili kucakladığı parklardan piknik yaparak geçiren katılımcılar, öğleden sonra Avrupa Konseyini ve Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret etti.

Youtube:

Dördüncü gün Avrupa Konseyinde gençlik konusu hakkında bilgi aktarıldı ve Nefret Söylemine Hayır kampanyasının ulaştığı noktalar (ne kadar yaygınlaştığı, nerelerde temsilcilerin olduğu vb.) anlatıldı. Akabinde eğitmenler NHSM’ın geleceği hakkında ‘nasıl çalışılacağı’, ‘Neler yapılacağı’ ve ‘Neye ihtiyaç olduğu’ konularında alternatif planlar için katılımcıların fikirlerini aldı. Öğleden sonra ise katılımcılar alternatif ve karşı söylem geliştirme gruplarında vaka çalışmalarıyla ve uygulama kitabında verilen bilgilerle düşüncelerini geliştirmeye devam etti. Gönüllü katılımcılarla gece de NHSM’ın geleceği hakkında tartışmalar devam etti.

Youtube:

Beşinci gün, güne davetli konuşmacı ile başlandı. Kampanyanın etkisini artırmak için dijital araçların kullanımı üzerine konuşma yapan davetli konuşmacı, bu araçların katılımcılar tarafından kullanılmasını baz alan bir oturum da organize etti. Katılımcılar bu bilgilerle, öğleden önceki son oturumlarında alternatif ve karşı söylem geliştirme gruplarıyla çalışmalarına devam etti. Öğleden sonra Avrupa Konseyinden gelen davetli konuşmacılar nefret söylemine ve ayrımcılığa karşı birlikte çalışma programı kapsamında neler yaptıklarından ve Avrupa Konseyinin çalışma sisteminden bahsetti.

Youtube:

Son gün, artık katılımcıların gruplarından elde ettiği çalışma sonuçları diğer katılımcılara sunuldu, NHSM’ın devam etmesiyle ilgili strateji geliştirme çalışması yapıldı ve bütün projenin değerlendirmesi alındı.

Youtube:

Geniş eğitmen kadrosu (çoğu NHSM kapsamında çalışan gönüllü eğitmenler) ve davetli konuşmacılarla, yaygın eğitimin kullanıldığı, interaktif ve üretken bir eğitim böyle gerçekleştirildi.

Çalışma oturumu bitmesine rağmen, gönüllüler şu an online platformlarda Nefret Söylemine Hayır çalışmasının nasıl devam edeceğiyle ilgili strateji geliştirmeye devam ediyorlar.

Proje Haberi: Gençlik Çalışmaları Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Ümit YARDIM

Etkinlikten bazı resimler:

Bir cevap yazın