Eğitimler, Kendi Projelerimiz, Ulusal Etkinlikler, Uluslararası Etkinlikler

Genç İşsizliğine Çözüm Yolunda: “Kariyer Yönetimi Eğitmen Eğitimi” düzenlendi

“Kariyer Yönetimi Eğitmen Eğitimi” Gençlik Çalışmaları Derneği tarafından, Avrupa Birliği‘nin Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) hibesi ile Polonya, Romanya, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’den 34 gençlik çalışanı ile birlikte 2-11 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Gençlik Çalışmaları Derneği’nin ev sahipliğinde organize edilen projeye İstanbul Bilgi Üniversitesi (BilgiTalent) ve Abdullah Gül Üniversitesi (Gençlik Fabrikası) aktif destek olmuştur. Projenin 2 faaliyet günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş, diğer eğitim faaliyetleri ise Polonezköy’de bir eğitim tesisinde uygulanmıştır.

Projenin Ortakları: 

Istanbul Bilgi Üniversitesi (Türkiye), Abdullah Gül Üniversitesi (Türkiye), Champions Factory (Bulgaristan) Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa (İtalya),  KOBIETY.LODZ.PL (Polonya), ARTE.M – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA NA MADEIRA (Portekiz), ASOCIATIA TEAM FOR YOUTH ASSOCIATION (Romanya),  Asociación “Eo, Eo” (İspanya) ve NEOI ELLADOS SE EYROPAIKI DRASI (Yunanistan).

 

Projenin Arka Planı:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılına ilişkin “iş gücü istatistikleri”ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu. İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 58,5 oldu. TÜİK verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 16’ya yükseldi. İstihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45,7’ye geriledi. En son 2014 yılında istihdam oranı yüzde 45.5’e gerilemişti. İşgücüne katılma oranı da yüzde 53,0 olarak gerçekleşti, bu 2018’e göre 0.2 puanlık azalış demek. 2019 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 18,2’si tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 56,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bu durum projemizin ortak ülkelerinde de benzer oranlar göstermekte olup, Türkiye ve ortak ülkeler başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde büyük bir işsizlik ve özel olarak genç işsizliği problemine dikkat çekmektedir.  İstihdam, yeterli sosyal koşulların olmaması ve refah, gençler için önemli endişeler arasındadır. Tüm Avrupa’daki gençler, özellikle eğitimden iş ve istihdama geç durumunda olanlar, sosyal dışlanma ve ihtiyaçlarının karşılanması bakımından muhtaçlık riski altındadır. Yaygın eğitim (NFE), profesyonel hayata hazırlık ve yönlendirme, tıpkı gençlerin NFE aracılığıyla güvence altına alınması ve gençlik kuruluşlarında gönüllü olma yeteneklerini algılayan yöneticilerin temel önemi gibi, gençler için eğitim ve çalışma arasındaki ilerlemeyi kolaylaştırmak için hayati önem taşıyabilir. Bu noktada da yaygın eğitim, gençlerin istihdam edilebilirliğini teşvik etmede inanılmaz bir öneme sahip olabilir.

 

Projenin Amacı:

Gençlik Çalışma Derneği, gerçek kariyer yönetiminin ve gençlerin yönlendirilmesinin ülkemizin ve Avrupa’nın geleceği için çözüm olduğuna inanmaktadır. Bu projeyi organize etmek istememizin ana nedeni budur. Gençleri kendi kariyerlerini planlamaları için desteklemeyi ve teşvik etmeyi ve gençlik çalışanlarını diğer gençlere danışmaları için eğitmeyi, gençleri de girişimcilik becerilerini artırmaya ve kendi işlerini kurmaya teşvik etmeyi amaçladık.

Eğitim kursunun odak noktası, gençlik çalışanlarının gençlerin işsizliği ve dışlanması ile savaşmak için gençlik çalışmaları ve kuruluşları üzerinde kaliteli yaygın eğitim programları oluşturmasını ve yönetmesini sağlamaktır. Bu girişim, birliktelik çabalarını, hiç kullanılmamış gençlere temel yetenekler verme ve geç iş kaybına uğramış bireylerin yeteneklerini devam ettirebilecekleri ve toplum yaşamında kullanabileceği bir alana dönüşme konusundaki çaresizlik üzerine yoğunlaşmasına izin verecektir.

 

Projenin Hedefleri:

• Farklı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de genç işsizliği ile mücadele ve girişimciliği teşvik etmek ve bununla ilgili mevcut gençlik çalışma programları hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunmak.
• Yaygın eğitimin gençlerin istihdam edilebilirliği ve istihdamı üzerinde nasıl daha iyi etkileyebileceğini tartışmak ve genç işsizliğiyle mücadele için iyi uygulama örneklerini paylaşmak
• Gençlik çalışanlarının gençlik istihdamının ve girişimciliğinin aktif olarak teşvik edilmesi ve gençlerin istihdam edilebilirlik yetkinliklerinin artırılması çalışmaları için güçlendirilmesi
• Gençlik çalışanlarını, toplumlarımızdaki (işsiz) gençler için yaygın eğitim faaliyetlerinin kaliteli gençlik eğiticileri olmaları için güçlendirmek
• Yerel topluluklarda işsiz gençlerin güçlendirilmesi için farklı eğitim programlarının geliştirilmesini teşvik etmek, öz-yönelimli öğrenme becerilerini, girişimcilik becerilerini ve iş planı geliştirmeyi geliştirmeye özel bir vurgu yapmak
• Erasmus + programını tanıtmak ve işsiz gençler ile gelecekteki projelerin oluşturulmasını teşvik etmek

 

Projedeki liderlerin rolleri:

Projede Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA, Genel Sekreteri H. Şansel ÇETİNKAYA ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Serhat GÜLER eğitmen olarak yer alırken, Clara Molina AMADOR, İbrahim Halil ÇETİNKAYA, Barış TAŞCI ve Engin OSKAN kolaylaştırıcı eğitmenler olarak yer almıştır.

Proje kapsamında gençlik kuruluşlarında kullanılmak üzere hazırlanan “Gençlik Kuruluşları İçin Kariyer Yönetimi Rehberi” yakında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden yayınlanacaktır.

 

“Kariyer Yönetimi Eğitmen Eğitimi” Özet Sonuç Filmi ve Fotoğraflar

Projenin faaliyetlerinin özeti olan video aşağıdaki adresten incelenebilir:

https://youtu.be/gGL0vj_iI0whttps://youtu.be/gGL0vj_iI0w

Video yapımında emeği geçen Luis Samuel García Camino‘a da ayrıca teşekkür ederiz.

 

 

Kariyer Rehberi’ni indirmek için tıklayınız

 

 

 

 

Projeden bazı fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz:

Bir cevap yazın