Çocuk Koruma Politikamız

Home / Çocuk Koruma Politikamız

GENÇLİK ÇALIŞMALARI DERNEĞİ

ÇOCUK KORUMA POLİTİKAMIZ

Gençlik Çalışmaları Derneği olarak Save the Children kuruluşunun çocuk koruma programı kapsamında çalışan ve gönüllüleri için hazırladığı prensipler listesini (politika belgesini) derneğimizde de aynen uygulama kararı aldık. Bu kapsamda hazırlanan politika belgemizi sizlere sunmak istiyoruz.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Çocuk istismarı, 18 yaşının altında herhangi bir kişinin istismar edildiğinde ya da gerektiği şekilde korunmadığı zaman gerçekleşmektedir. Kötüye kullanım (istismar) fiziksel, cinsel, duygusal ya da ihmal şeklinde olabilir. Çocukların kötüye kullanılması ve istismar edilmesi tüm dünyanın ortak en büyük problemlerinden biridir ve bu çocuk istismarı asla kabul edilemez!

Gençlik Çalışmaları Derneği tüm üye ve gönüllülerinden sivil alanda yapacakları çalışmalar sırasında ve sosyal hayatlarında da çocuklar için gereken özeni göstermelerini ve bu konuda kararlı ve dikkatli olmalarını bekliyor.

Çocuklar için neler yapabiliriz?

Gençlik Çalışmaları Derneği çocuk koruma alanında şu şekilde çalışmalar yapma konusunda hedefler belirlemiştir;

Farkındalık yaratma: Gençlik Çalışmaları Derneğinin tüm üye ve gönüllülerinin çocuk istismarı ve çocuklar için var olan risklerden haberdar olması için bilgilendirme yapmak.

Çocuk koruma: Farkındalık ve iyi uygulama örneklerini kullanarak çocuklar için var olan tüm risklerin en aza indirilmesi için gönüllü ve üyelerimizle çalışmalar yapmak. Bu kapsamda üye ve gönüllülerimizin gözleminde olan tüm çocukların güvende olmasının sağlanması, yaralanmalara, istismara, istismar edenlerden uzak tutulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

İhbar etmek: Çocukların güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygının ortaya çıktığı anda atılması gereken adımlar konusunda gönüllü, üye ve vatandaşların harekete geçirilmesi.

Cevap Vermek: Olası istismarla ilgili endişelerin doğduğu çocukları desteklemek ve korumak için harekete geçilmesini sağlamak.

Çocukları koruyucu yaklaşımımızın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması için Gençlik Çalışmaları Derneği gönüllü ve üyelerine özel hazırlanmış yasaklar listesi aşağıda verilmiştir. Bu kurallar 24 saat süreyle geçerli olup, uygulamasında istisna söz konusu değildir.

Bu kapsamda derneğimizin gönüllü ve üyeleri asla;

1- Çocuklara vurmak, itmek vb. gibi hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulayamaz. Disiplin amaçlı dahi olsa çocuklara verilecek herhangi bir fiziksel ceza kabul edilemez.

2- 18 yaşını doldurmamış herhangi bir genç ya da çocukla hiçbir şekilde cinsel ilişkiye giremez. Çocuğun yaşına yönelik bir yanlış anlama ya da varsayım bir karşı savunma olarak kabul edilemez.

3- Hiçbir çocukla herhangi bir biçimde istismar edici ya da küfür içeren bir şekilde iletişim kuramaz.

4- Herhangi bir şekilde hiçbir çocuğu istismar edemez, istismar edilebileceği bir durumda korumasız olarak bırakamaz.

5- Uygunsuz bir dil kullanarak uyaramaz, tavsiyede bulunamaz ya da öğüt veremez.

6- Fiziksel olarak uygun olmayan veya cinsel açıdan tahrik edici şekilde davranamaz.

7- Hiçbir çocukla aynı yatakta ya da aynı odada yalnız olarak uyuyamaz. Koruma amaçlı dahi olsa hiçbir çocukla bir evde geceyi yalnız geçirmesi kabul edilemez.

8- Çocukların kendi kendine giderebilecekleri özel ihtiyaçlarını onlar için yapmaya çalışamaz ve ya yardım edemez.

9- Çocuklar için yasal olmayan, güvenli olmayan ya da çocukları istismar edici olan herhangi bir olaya ya da eyleme dahil olamaz, gerçekleştirilmesine göz yumamaz.

10- Çocukları utandıracak, küçük düşürecek, küçümseyecek veya aşağılayacak ya da herhangi bir biçimde duygusal istismara neden olacak şekilde hareket edemez.

11- Çocuklar arasında ayrımcılık yapamaz, bir çocuğa diğerinden fazla ya da daha az hak veremez, çocuklar arasında ayrımcılığa sebep olacak şekilde davranamaz.

12- Herhangi bir çocukla gereğinden fazla diğerlerinden ayrı bir şekilde yalnız vakit geçiremez.

13- Kendilerini suiistimal iddialarına maruz bırakacak bir durumda bırakamaz. Yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde davranamaz.

14- 18 yaşın altındaki çocukların tehlikeli, sömürücü, okul eğitimini engelleyen veya sağlıklı gelişimine herhangi bir şekilde zarar veren bir iş ya da emek içinde olmasına izin veremez, göz yumamaz.

Yukarıdaki davranış kurallarını izlemenin yanı sıra, Gençlik Çalışmaları Derneği üye ve gönüllüleri zorunlu bir raporlama gerekliliğine sahiptir; bu, çocuk istismarı konusunda üye ve gönüllüler tarafından uygun olmayan tüm davranışlarla ilgili tüm endişelerin bize ihbar edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Şüphe duyulan endişeleri bildirmedeki başarısızlık politikanın ciddi şekilde ihlal edildiği anlamına gelmektedir.

Sizden beklediğimiz:

Bir çocuğun veya bir gencin istismar edildiğini veya ihmal edildiğini (yukarıdaki örneklerde açıklandığı gibi ya da farklı bir biçimde) gördüğünüz, duyduğunuz, şüphelendiğiniz veya genç bir kişiye karşı olan uygunsuz davranıştan endişe duyduğunuzu acilen derneğimize ihbar etmenizdir.

Aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak bildirimde bulunabilirsiniz;

– Eğer bir çocuk kendisine veya başka bir çocuğa istismar edildiğini söylerse, çocuğu dinleyin ve ona/onlara destek ve saygı gösterin,

– Eğer istismar henüz gerçekleşiyorsa hemen harekete geçin ve hızlı davranın,

– Mümkün ise çocuğun güvende olduğundan emin olun ya da güvenliğini siz sağlayın,

– Acilen dernek yönetiminden birine ulaşın,

– Bildiklerinizi dernek yönetimi dışında kimseye anlatmayın, bilgi gizliliğine saygı gösterin.

Gençlik Çalışmaları Derneği, her zaman çocukların korunması ve güvenliğinden endişe duymaktadır. Daha fazla bilgi almak isterseniz bize ulaşmaktan çekinmeyin!